Get Adobe Flash player

Wel of niet 6% BTW

De door de overheid verworpen motie voor het behouden van het lage BTW tarief voor renovatie en onderhoud aan woningen ouder dan 2 jaar, heeft geen effect op het BTW tarief voor uit te voeren schilderwerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar.

Het BTW tarief voor schilderwerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar blijft 6%!

Onder woningen ouder dan 2 jaar wordt verstaan:
* Woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning door  particulieren
* Tijdelijk leegstaande woningen
* Aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
* De ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
* Gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
* Studentenwoningen
* Kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
* Een tweede woning die permanent bewoond mag worden
* Garages, schuren, serres en aan- en uitbouwen die op hetzelfde perceel als de woning liggen
* Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
* Panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, mits meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt
Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.
Bron: www.fosag.nl en www.belastingdienst.nl

Samenwerking met

Aangesloten bij


Twitter Show